Ptáme se za vás

Hlavní stránka / Ptáme se za vás

Otázka polatků za autorská práva je stále jedním z palčivých témat , která trápí podnikatele v celém spektru podnikatelského prostředí v ČR.
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR proto oslovilo v květnu letošního roku ministra kultury Hermana a požádalo ho o jeho stanovisko k tomuto problému.
Dopis zaslaný panu ministrovi i s jeho stanoviskem viz níže...

( adresováno ministrovi kultury ČR)

Vážený pane ministře,

            Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, se již řadu let zajímá o vývoj v oblasti poplatků za autorská práva, která jsou vymáhány od živnostníků jednotlivými autorskými svazy. V minulosti jsme předložili i legislativní návrhy v paragrafovém znění k úpravě autorského zákona tak, aby na straně jedné nebyl diskriminační vůči umělcům a všeobecné ochraně duchovního vlastnictví a na druhé straně nebyl  zdrojem laciných příjmů tam, kde není využíváno uměleckých  děl  a duševního vlastnictví  jako zdroje příjmů podnikatelských subjektů. (shrnuto pod obecným pojmem veřejná produkce).  Podle řady vyjádření, vydání jednoznačného rozhodnutí o tom, co je a co není veřejná produkce, bránila nejednoznačnost evropské legislativy.

   Nicméně rozhodnutí ÚS ve sporu s ochranným svazem OAZA,  podle vyjádření soudu zpravodaje z evropské legislativy vycházelo. Rozhodnutí US, tak dalo za pravdu nám, kdy jsme požadovali, aby nebyl za veřejnou produkci považován poslech radia v provozovnách, ať již prodejnách, tak dílnách, zemědělských družstvech  ( na polích v zemědělských strojích) apod.

Vzhledem,  k tomu, že rozhodnutí Ústavního soudu je precedentem pro posuzování podobných případů, žádáme Vás tímto o vydání jednotného sjednocujícího stanoviska, které neprodleně rádi rozšíříme v podnikatelské veřejnosti.

Jde nám o to, zabránit zbytečným spekulacím, výkladům a v neposlední řadě nesprávné interpretaci nálezu US.

Každopádně jsme přesvědčeni  o tom, že  ÚS svým rozhodnutím, rozhodně přispěl k uklidnění rozbouřené situace v oblasti autorských práv a podnikatelské veřejnosti, jelikož předpokládáme, že toto rozhodnutí, byť je  o jednom konkrétním sporu konkrétního správce a s konkrétním stěžovatelem, je v obecně  rovině platné k výkladu příslušných ustanovení AZ. Jak ostatně ve vyjádření soudce zpravodaje zaznělo.

Proto ve snaze zabránit eskalaci případných zbytečných sporů, Vás žádáme o  výše uvedený názor.

 

S pozdravem

 

                                                                                                                    Bedřich Danda

                                                                                                    předseda představenstva SPŽ ČR

Praha 12.5.2014

 

CITUJEME :

Vážený pane předsedo představenstva,

      z pověření pana ministra odpovídám na Váš dopis z 12.května t.r. , jímž jste se na něj obrátil jménem Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR se žádostí o vydání ,, jednotného sjednocujícího stanoviska ´´ v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, které se týká kolektivního správce OAZA.

       Mohu potvrdit, že vámi uváděný předpoklad, že že rozhodnutí Ústavního soudu má platnost i v obecné rovině, je správný. Podle čl.89 odst. 2 Ústavy ČR totiž platí, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. Právě tento soud je povolán mj. ke sjednocování rozhodování obecných soudů ve skutkově a právně obdobných sporech. V tomto kontextu se jakákoli sjednocující výkladová stanoviska orgánu státní správy jeví jako nepřípadná a nadbytečná už proto, že nemohou mít obecnou právní závaznost.

        Navíc se domnívám, že předmětný nález II.ÚS 3076/13 je formulován naprosto jasně, jednoznačně i dostatečně srozumitelně, aby splnil žádoucí účel. K jeho co nejširšímu uplatnění by bylo proto vhodné, abyste Vašim členům doporučili se s ním seznámit a na něj vždy odkazovat v případných sporech obdobného charakteru. Nález je veřejně dostupný včetně tiskové zprávy Ústavního soudu č. 24/2014 ze dne 6.května 2014 na internetových stránkách http:/www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2432&cHassh=475bee7d565599636a34d8f07eafe4b9b.

 

S pozdravem

JUDr. Kateřina Kalistová

1.náměstkyně ministra

kultury ČR

 


 

 

 


 
Nahoru

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

©2013, všechna práva vyhrazena